[1]
N. C. Skouvig, “Gorm den Gamles herkomst”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1980.