[1]
K. H. Jensen, “Debat: Amatører og faghistorikere”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1978.