[1]
F. Skrubbeltrang, “HANS CHR. JOHANSEN: BEFOLKNINGSUDVIKLING OG FAMILIESTRUKTUR I DET 18. ÅRHUNDREDE. Odense University Press. 1975. STUDIER I DANSK BEFOLKNINGSHISTORIE 1750-1890. Ved Hans Chr. Johansen. Odense Universitetsforlag. 1976”, fortid og nutid, bd. 1, s. 609-614, mar. 1975.