[1]
S. Ellehøj, “ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i den 16. og 17. århundrede. Skrifter udg. af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973”, fortid og nutid, bd. 1, s. 597-604, mar. 1975.