[1]
C. Bjørn, “OVE HØEGH GULDBERGS OG ARVEPRINS FREDERIKS BREVVEKSLING MED PETER CHRISTIAN SCHUMACHER 1778-1807. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved J. O. Bro Jørgensen. København 1972”, fortid og nutid, bd. 1, s. 583-584, mar. 1975.