[1]
G. CALLESEN, “Lokalhistorien og arbejderbevægelsen”, fortid og nutid, bd. 1, s. 558-567, mar. 1975.