[1]
L. Rerup, “SØREN RYGE PETERSEN: DANSK ELLER TYSK? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensburg 1975”, fortid og nutid, bd. 1, s. 466-467, mar. 1975.