[1]
J. R. Rasmussen, “ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 1893. Træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg. (SFAHs publikationsserie 2). 1975”, fortid og nutid, bd. 1, s. 454-456, mar. 1975.