[1]
F. Skrubbeltrang, “SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet af Serritslev Sparekasse 1975”, fortid og nutid, bd. 1, s. 453-454, mar. 1975.