[1]
M. Mogensen, “KARL-ERIK FRANDSEN: TÅRNBY. Træk af bebyggelsens historie. Kastrup Central Forlag, 1975”, fortid og nutid, bd. 1, s. 440-441, mar. 1975.