[1]
M. Mogensen, “LOTTE JANSEN: DE FYNSKE GODSARKIVER. En introduktion. Udg. af Landsarkivet for Fyn, 1975. GODSARKIVER A-B OG LANGELAND. Arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Fyn, 1975”, fortid og nutid, bd. 1, s. 411-413, mar. 1975.