[1]
E. Kroman, “ANNE K. G. KRISTENSEN: DANMARKS ÆLDSTE ANNALISTIK. Studier over lundensisk annalskrivning i 12. og 13. århundrede. Med engelsk resumé. Skrifter udgivet af Det historiske institut ved Københavns Universitet 3, 1969”, fortid og nutid, bd. 1, s. 142-144, mar. 1975.