[1]
B. Løgstrup, “FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol og By, Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973.”, fortid og nutid, bd. 1, s. 137-140, mar. 1975.