[1]
S. K. Bender, “Viborg Landstings skøde- og pantebøger I-II”, fortid og nutid, bd. 1, s. 132-133, mar. 1975.