[1]
H. C. Johansen, “SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre fremstillet ved edb, udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. 1974”, fortid og nutid, bd. 1, s. 124-125, mar. 1975.