[1]
S. Aa., “Martin P. Nilsson: Primitiv Kultur”, fortid og nutid, bd. 1, s. 118-120, sep. 1927.