[1]
P. Engelstof, “Jensen, Hans: Lars Bjørnbak”, fortid og nutid, bd. 1, s. 204-205, nov. 1921.