[1]
O. Smith, “Laugsvæsenet i de danske Provinsbyer”, fortid og nutid, bd. 1, s. 148-154, nov. 1921.