[1]
C. A. Jensen, “Lokalmuseer og historisk-topografiske Kildesamlinger”, fortid og nutid, bd. 1, s. 132-135, nov. 1921.