[1]
C. A. Jensen, “Strejflys over sønderjydsk Bygningsskik og Stilhistorie”, fortid og nutid, bd. 1, s. 65-98, nov. 1921.