[1]
H. G. Nielsen, “Sønderjydske Folkeminder”, fortid og nutid, bd. 1, s. 17-40, nov. 1921.