[1]
- Redaktionen, “Nationalmuseets anden Afdelings Virksomhed i Finansaarene 1915—16 (med Billeder)”, fortid og nutid, bd. 1, s. 84-110, sep. 1919.