[1]
H. Rasmussen, “Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland”, fortid og nutid, bd. 1, s. 64-66, sep. 1944.