[1]
- Redaktionen, “J. Winther: Lindø. En Boplads i Danmarks yngre Stenalder; Københavns Slagterlaug 1451-1926;”, fortid og nutid, bd. 1, s. 319-340, sep. 1927.