Langen, U. (2009) “Den æreløse ordensmagt - Kampen om byrummet mellem vægtere, gardere og pøbel i 1700-tallets København”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75442 (Set: 17september2021).