Henningsen, P. (2007) “Patrioterne i Lyngby - En liden fortælling om handlinger så ædle og uegennyttige, at det turde være løgn. Nordsjælland 1807”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75409 (Set: 5august2020).