Floto, I. (2007) “Skam, Skyld og Straf”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75395 (Set: 11august2020).