Kühl, J. (2000) “Kernen i den slesvigske model?-Institutionaliseret dialog mellem flertal og mindretal med det dansk-tyske grænseland som eksempel”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74977 (Set: 24 juni 2024).