Appel, H. H. (2000) “Debatanmeldelse: »Thi Blood raaber alt efter Blood« - Om Tyge Kroghs disputats »Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel«”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74972 (Set: 26september2020).