Redaktionen, - (2000) “Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 17. november 1999”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74967 (Set: 13august2020).