Redaktionen, .-. (2000) “Anmeldelser”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74966 (Set: 1 marts 2024).