Gissel, J. A. P. (1999) “Den nordiske linie i dansk musik”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74897 (Set: 3august2020).