Nielsen, L. L. (1996) “Kongelig hesteavl i Danmark før og efter enevælden”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74653 (Set: 11august2020).