Løgstrup, B. (1992) “Debat: Tese eller ej - Fagoverskridende disputats om den danske revolution 1500-1800”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74555 (Set: 5august2020).