Aaby, B. (1992) “Debat: Den økologiske baggrund for bogen »Den danske Revolution 1500-1800« - en opposition”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74552 (Set: 3august2020).