Rasmussen, J. D. (1991) “Hvor går lokalhistorien hen? - Udviklingen set fra lokalarkivverdenen”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74408 (Set: 8 december 2022).