Jensen, J. E. (1990) “Danske middelalderbyer - Middelalderlig byplanlægning i Danmark”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74395 (Set: 27 september 2022).