Henningsen, L. N. (1990) “Flensborg i magtens korridorer - Lobbyvirksomhed under enevælden”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74381 (Set: 27 september 2022).