Andersen, B. (1985) “Løsgængere og ørkesløse folk - Værdigt og uværdigt trængende omkring år 1600”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73836 (Set: 8august2020).