Olsen, P. E. (1985) “Debat: Kilder til dansk kolonihistorie”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73818 (Set: 12august2020).