Mikkelsen, F. (1985) “Kollektive aktioner i Vesteuropa - Nogle metodiske og teoretiske overvejelser”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73816 (Set: 4august2020).