Feldbæk, O. (1984) “Kærlighed til fædrelandet. 1700-tallets nationale selvforståelse”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73806 (Set: 3august2020).