Jørgensen, B. (1984) “Danske marknavnes alder. Onomastisk datering”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73805 (Set: 3august2020).