Jensen, G. (1984) “Historikeren C. F. Allen og det danske folk”, Fortid og Nutid, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73799 (Set: 22 maj 2024).