Hofmeister, E. (1983) “Debat: Et senmiddelalderligt selvejerstavnsbånd?”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73770 (Set: 5august2020).