Rasmussen, J. D. (1983) “De lokalhistoriske årbøger 1981. En oversigt”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73765 (Set: 8august2020).