Skovgaard-Petersen, V. (1983) “Debat: Om udnyttelse af indsamlet materiale”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73755 (Set: 8august2020).