Skouvig, N. C. (1980) “Gorm den Gamles herkomst”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73680 (Set: 11august2020).