Jensen, K. H. (1978) “Debat: Amatører og faghistorikere”, Fortid og Nutid, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73579 (Set: 12august2020).