Christensen, S. O. (1975) “ANKER VESTERGAARD: AF HVORSLEV-GERNINGS HISTORIE, Bjerringbro 1973. ALFRED ABRAHAMSEN: BLADE AF VELLEV SOGNS HISTORIE. ÅR 1200 til ÅR 1969, Udgivet af Vellev kommune, Ulstrup 1970. H. JESSEN HANSEN: PLOVSTRUP, Ribe 1974”, Fortid og Nutid, 10, s. 640-643. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119176 (Set: 1december2020).